ประวัติสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก

 สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก ได้ยกฐานขึ้นเป็นสถานีตำรวจภูธร เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2533 โดยแยกออกมาขากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 107 ตอนที่ 220 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2533 มีอำนาจสอบสวนได้เอง มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล
และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่องแบ่งเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสากเหล็ก ในวันที่ 1 เมษายน 2538 จึงมีผลทำให้สถานีตำรวจตำบลสากเหล็ก ได้รับการยกฐานเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสากเหล็ก
 และตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 1-9 ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2550 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 139 ง ลงวันที่ 26 กันายายน 2550 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศ

 

 

สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5669-9192 สายตรง ผกก.ฯ 0-5669-9018 
ที่อยู่ทางเว็บไซด์ http://saklek.phichit.police.go.th/ หรือ http://www.phichit.police.go.th/saklek/
E-mail :- [email protected]/

 

 

ระเบียนผู้นำหน่วยงาน สภ.สากเหล็ก

รายชื่อสารวัตรสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก
 พ.ต.ต.สันติรักษ์ อินทรขาว ตั้งแต่ มกราคม 2538 ถึง มกราคม 2538
 พ.ต.ท.จตุเดช อยู่สวัสดิ์ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2538 ถึง พฤษภาคม 2538

 รายชื่อรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีกิ่งอำเภอสากเหล็ก
 พ.ต.ท.ประสาน บุญยะปาน ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 ถึง กันยายน 2538
 พ.ต.ท.ธรรมนูญ มหากนานนท์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2538 ถึง มกราคม 2541
 พ.ต.ท.สันติรักษ์ อินทรขาว ตั้งแต่ เมษายน 2541 ถึง กุมภาพันธ์ 2547
 พ.ต.ท.พิมล พรมใจบุญ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 27 กันยายน 2550

 รายชื่อสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรสากหเล็ก
 พ.ต.ท.พิมล พรมใจบุญ ตั้งแต่ 28 กันยายน 2550 ถึง 15 มกราคม 2551

 รายชื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก
 พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ ตั้งแต่ 16 มกราคม 2551 ถึง 4 เมษายน 2555
พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น ตั้งแต่เมษายน 2555 ถึง 2556
พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ไพฑูรย์ ปัจจุบัน

 

 

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพส
  แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพส เดอะเนชั่น
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง11(NBT) ThaiPBF SMM TV