free counter
คณะกรรมการ ก.ตร.สภ.สากเหล็ก


นาย สมควร ภู่ประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นาย สมเกียรติ ภู่ละออ
รองประธานกรรมการ


พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ไพฑูรย์
ผกก.สภ.สากเหล็ก (กรรมการ)
นาย กฤติขัย สุวรรณจินดา
กรรมการ
พ.ต.ท.ประสาร หาญโกธา
รอง ผกก.สภ.สากเหล็ก (กรรมการ)
พ.ต.ท.สงกรานต์ ปานมณี
สว.ป สภ.สากเหล็ก (กรรมการ)


นาย วิลัย ตรีตุนา
กรรมการ
นาย เจษฎาพร วิริยะอารีธรรม
กรรมการ
นาย พิทักษ์ ยิ้มฤทธิ์
กรรมการ
ด.ต.ประไพ จิรานุรักษ์
กรรมการ

นาย อนันต์ สุทธนะดิลก
กรรมการ
นาย พงษ์พจน์ ปัทมานันท์
กรรมการ
นาย อำนาจ มณีศิริวงศ์กูล
กรรมการ

นาง สีสด ฤทธิ์เรืองเดช
กรรมการ

นาย ดนัย พรมคำดี
กรรมการ
นาย เลิส สุรภาพ
กรรมการ
นาย ประภาส ประเสริฐสุข
กรรมการ
นาง ประนอม ทรงทอง
กรรมการ

 
นาง พิรดา อินทรขาว
กรรมการ
พ.ต.ท.วิรัตน์ จันทร์หอม
กรรมการ
พ.ตงท.อรรณพ ประเสริฐ
เลขานุการ
 

ด.ต.สุชาติ ทรัพย์กระจ่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ด.ต.หญิง มาลี จันทฤก
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
หนังสือพิมพ์>>> ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพส
  แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพส เดอะเนชั่น
โทรทัศน์>> ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง11(NBT) ThaiPBF SMM TV